امروز شنبه، 30 دي 1396
واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع است

واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع استرییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی در قالب فعالیتهای فرهنگی و عمومی نیازمند سیستم نظارتی قوی و تدوین قانونی جامع است.

برگزاری انتخابات کارگروه های تخصصی ستاد سمن های شهر تهران

برگزاری انتخابات کارگروه های تخصصی ستاد سمن های شهر تهراندبیر ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران از برگزاری انتخابات کارگروه های تخصصی این ستاد خبر داد.

راستگو: مدیریت شهری بدون توجه به نقش مشارکت‌های مردمی نشدنی است

راستگو: مدیریت شهری بدون توجه به نقش مشارکت‌های مردمی نشدنی استعضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت شهری همچون تهران بدون توجه به نقش مردم و مشارکتهای مردمی امری سخت و ناشدنی است، این مشارکت البته در ساختارها و قالب های مختلف در شهر تهران هم اکنون در حال انجام است.

راستگو تاکید کرد: لزوم تداوم حرکت توجه به سازمان های مردم نهاد در شورای شهر پنجم

راستگو تاکید کرد: لزوم تداوم حرکت توجه به سازمان های مردم نهاد در شورای شهر پنجمرئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران در واپسین روزهای فعالیت شورای چهارم در جلسه ای مشترک ستاد با تعدادی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی شورای پنجم بر لزوم تداوم حرکت توجه به سازمان های مردم نهاد در شورای شهر پنجم تاکید کرد.

مشارکت در کلام رهبری