امروز يكشنبه، 6 فروردين 1396
واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع است

واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع استرییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی در قالب فعالیتهای فرهنگی و عمومی نیازمند سیستم نظارتی قوی و تدوین قانونی جامع است.

راستگو تاکید کرد: هنوز از جسد زنی که در کانال افتاد خبری نیست/ شرکت خاکریز شهرداری تهران بهره بردار و متولی مشخصی ندارد

راستگو تاکید کرد: هنوز از جسد زنی که در کانال افتاد خبری نیست/ شرکت خاکریز شهرداری تهران بهره بردار و متولی مشخصی نداردرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هنوز از جسد زنی که در کانال افتاد خبری نیست گفت: این در حالی است که برخی اعضای شورا به مسئله شبکه آبهای سطحی بی توجهند.

الهه راستگو در واکنش به اظهارات حاشیه ای مختاباد: اجازه حرکت سیاسی به هیچ احدی داده نشده است/ متاسفم برای همکاری که یکبار حلالیت طلبید

الهه راستگو در واکنش به اظهارات حاشیه ای مختاباد: اجازه حرکت سیاسی به هیچ احدی داده نشده است/ متاسفم برای همکاری که یکبار حلالیت طلبیدرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به اظهارات حاشیه ای مختاباد گفت: در ستاد سمن های شهر تهران اجازه حرکت سیاسی به هیچ احدی داده نشده است.

الهه راستگو در مراسم کاشت 30 هزار نهال به مناسبت روز درختکاری: لزوم حفظ ارتباط مردم با محیط زیست ضروری است

الهه راستگو در مراسم کاشت 30 هزار نهال به مناسبت روز درختکاری: لزوم حفظ ارتباط مردم با محیط زیست ضروری استرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: لزوم حفظ ارتباط مردم با محیط زیست ضروری بوده و بی توجهی به این مسئله ضمن خسارت به محیط زیست اقتصاد شهر را نیز با چالش مواجه خواهد ساخت.

الهه راستگو در صحن شورا:  افرادی که به طور خاص اقدام به برج سازی می نمایند/ به موضوع پیمانکارانی که هنوز بدهی خود به شهرداری و بانک ها را نپرداخته اند رسیدگی شود

الهه راستگو در صحن شورا: افرادی که به طور خاص اقدام به برج سازی می نمایند/ به موضوع پیمانکارانی که هنوز بدهی خود به شهرداری و بانک ها را نپرداخته اند رسیدگی شودرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در منطقه 3 هم مانند منطقه 1 افرادی هستند که به طور خاص اقدام به برج سازی می نمایند و شهرداری هم از این موضوع آگاه است.

مشارکت در کلام رهبری