امروز پنجشنبه، 5 اسفند 1395
واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع است

واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع استرییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی در قالب فعالیتهای فرهنگی و عمومی نیازمند سیستم نظارتی قوی و تدوین قانونی جامع است.

الهه راستگو تاکید کرد: بعضی ها مشاوره اشتباه به اعضای شورا ندهند/ برسی ابعاد حادثه پلاسکو دغدغه همه مسئولین است نه فقط یک جناح خاص/  الزام حضور شهردار تهران در جلسه شورا و پاسخگویی به ابهامات پلاسکو

الهه راستگو تاکید کرد: بعضی ها مشاوره اشتباه به اعضای شورا ندهند/ برسی ابعاد حادثه پلاسکو دغدغه همه مسئولین است نه فقط یک جناح خاص/ الزام حضور شهردار تهران در جلسه شورا و پاسخگویی به ابهامات پلاسکورییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بعضی ها مشاوره اشتباه به اعضای شورا ندهند چراکه تنها تشویش را بیشتر خواهند کرد.

الهه راستگو در راهپیمایی 22 بهمن : مسئولین با خدمت رسانی مناسب هرگونه خدعه و نیرنگ دشمن را خنثی سازند

الهه راستگو در راهپیمایی 22 بهمن : مسئولین با خدمت رسانی مناسب هرگونه خدعه و نیرنگ دشمن را خنثی سازندرییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران گفت: مسئولین با خدمت رسانی مناسب، عمل به تکالیف واگذار شده و حرکت در مسیر انقلاب ضمن ممانعت از هرگونه دلسردی و تقویت نقش مردم هرگونه خدعه و نیرنگ دشمن را خنثی سازند.

راستگو تاکید کرد: هنوز از جسد زنی که در کانال افتاد خبری نیست/ شرکت خاکریز شهرداری تهران بهره بردار و متولی مشخصی ندارد

راستگو تاکید کرد: هنوز از جسد زنی که در کانال افتاد خبری نیست/ شرکت خاکریز شهرداری تهران بهره بردار و متولی مشخصی نداردرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هنوز از جسد زنی که در کانال افتاد خبری نیست گفت: این در حالی است که برخی اعضای شورا به مسئله شبکه آبهای سطحی بی توجهند.

الهه راستگو در واکنش به اظهارات حاشیه ای مختاباد: اجازه حرکت سیاسی به هیچ احدی داده نشده است/ متاسفم برای همکاری که یکبار حلالیت طلبید

الهه راستگو در واکنش به اظهارات حاشیه ای مختاباد: اجازه حرکت سیاسی به هیچ احدی داده نشده است/ متاسفم برای همکاری که یکبار حلالیت طلبیدرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به اظهارات حاشیه ای مختاباد گفت: در ستاد سمن های شهر تهران اجازه حرکت سیاسی به هیچ احدی داده نشده است.

مشارکت در کلام رهبری